Private (Energianlegg):

Torstein Aksnes
Arne Nakling
Jon Balke
Gunnar Bakke
Jeff Graves
René Berg Petersen
Håvard Korsvoll
Harald Blø


Belysning:

Grieghallen AS,

Den Nasjonale Scene (DNS),

Steinerskolen på Paradis,

Steinerskolen på Skjold,

Stiftelsen Harmonien,

Mark Iversen AS,

Hallvard Bjørgum.